Theses on the same topic (having an identical keyword):

stara mapa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Staré mapy jako zdroj tematických informací
 (Pavel Lunda)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmlfj/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Koncept neokartografie ve studiu starých map
 (Daniel Vrbík)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ordot/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

Staré mapy jako podklad pro etnografický výzkum
 (Petra Neničková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z8jp0/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Význam starých map pro studium změn krajiny v okrese Hodonín
 (Marek Havlíček)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zwodq/ | Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie | Theses on a related topic

Analýza souvislosti výskytu sídel na starých mapách s počtem jejich obyvatel
 (Dana Pohanková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8vnp/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Polohové zpřesnění vybraných znaků starých map
 (Michal BALCÁREK)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//83ij15// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Využití starých turistických map k podpoře cestovního ruchu
 (Hana Dvořáková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//gesnvn// | Geografie / Aplikovaná geografie | Theses on a related topic

Vývoj rybničních soustav na Blatensku na základě analýz starých map
 (Edita HOŠTIČKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8q8q2r// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Theses on a related topic

Digitalizace, kartografická analýza a zpřístupnění vybraných map mapové sbírky Geografického ústavu MU
 (Jan Vaculík)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppu9h/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Mapy a veduty Kyjova a sdružených obcí v Moravském zemském archivu v Brně
 (Tereza Mašková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u3grw/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)