Theses on the same topic (having an identical keyword):

stari a starnuti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Senioři - kvalita života a postoje ke stáří a stárnutí
 (Romana KOBLOVSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ro2tqo// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Theses on a related topic

Sociální a kulturní život seniorů ve městě a na venkově
 (Eva Šerá)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//663ygd// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Senioři a informační a komunikační technologie
 (Petr Ulrich)

2015, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8090 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Senioři a jejich přístup ke komunikačním a informačním technologiím
 (Šárka Krausová)

2018, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5687 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Telomery jako ukazatel relativního stáří a stárnutí organismu u ptáků
 (Erika Janáčová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vy4b4/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

Hodnocení úrovně životní spokojenosti a jejich složek a úrovně pohybové aktivity u seniorů
 (Šárka KAFOŇKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hbioca// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Středoškolská mládež a její vnímání stáří a stárnutí
 (Marie Plachá)

2014, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qmb3g0// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Kvalita života seniorů a postoje ke stárnutí a stáří
 (Radka HŘEBAČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e3hdkd// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Theses on a related topic

Informační a komunikační technologie a senioři
 (Tatiana Makovníková)

2015, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//qgc3z0// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Stárnutí a stáří v české populaci, prevence a výchova v boji s ageismem
 (Monika Lomová)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//scwry8// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)