Theses on the same topic (having an identical keyword):

statistical modeling

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Statistické modelování a vyhodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace
 (Ondřej Grünwald)

2016, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/ggl6n/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Statistické modelování a vyhodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace
 (Světlana Holešinská)

2017, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/jyfhh/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Statistické modelování a vyhodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace
 (Tomáš Saňka)

2017, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/o2843/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Statistické modelování a hodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace
 (Michal Kopeček)

2018, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/mostw/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Statistické modelování a hodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace
 (Táňa Šedivcová)

2019, Diplomová práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/p2uj5/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Statistické modelování ekonomických ukazatelů
 (Pavel Molnár)

2013, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/jx015/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Studentovo t rozdělení a robustní modelování
 (Jakub Frank)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h7pe9/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Statistické modelování koncentrace radionuklidů v okolí JE Temelín
 (Tomáš Jurco)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92162 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Statistické modelování koncentrace radonu ve vybraných jeskyních ČR
 (Miroslav Štolba)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92119 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Využití matematicko-statistického modelování pro odhady spotřeby fixního kapitálu a stavů nefinančních aktivit
 (Jaroslav Sixta)

2004, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25777 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic