Theses on the same topic (having an identical keyword):

statisticke testy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Statistické testy vícerozměrných hypotéz
 (Markéta Janošová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p4ex0/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Statistické testy v pedagogickém výzkumu
 (Petra Kaisarová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zd14g/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Neparametrické a parametrické testy
 (Jakub Zajíček)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/66036 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

FFT test integration into NIST STS randomness test tool
 (Xichu Zhang)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i7638/ | Informatika / Matematická informatika | Theses on a related topic

Didaktické testy z matematické analýzy
 (Jaroslav Lindr)

2008, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ut9m0/ | Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy | Theses on a related topic

Testy statistických hypotéz založené na empirických distribučních funkcích
 (Jana Boháčková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eirjx/ | Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Vstupní testy - jednotlivé příklady
 (Lenka CHLADOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mrzh56// | Matematika / Matematika a finanční studia | Theses on a related topic

Didaktické testy v práci učitele matematiky na druhém stupni základní školy
 (Lenka Kratochvílová)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//nsbvoy// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a matematiky pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Analýza síly testu pro 2-výběrové parametrické a neparametrické testy střední hodnoty
 (Magdaléna Macková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ey40j/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Simulační metody zkoumání vlastností statistických testů
 (Jan Gol)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hfsxs/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)