Theses on the same topic (having an identical keyword):

stihla vyroba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Štíhlá výroba - role HRM při zavádění štíhlé výroby
 (Jana Šachová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/oinfr/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Štíhlá výroba v prostředí dodavatele automobilového průmyslu
 (Martin Kadeřábek)

2016, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/2jk9tk/ | Podnikání a komerční inženýrství v průmysl / | Theses on a related topic

Štíhlá výroba v praxi
 (Andrea Nožinová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119460 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Průmysl 4.0 a štíhlá výroba v malých a středních podnicích
 (Vladimír Došek)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73868 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Štíhlá výroba
 (Čeněk Lamač)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xdugb/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Štíhlá výroba jako systém řízení
 (Veronika BRICHTOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2lmo8f// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Štíhlá výroba
 (Pavlína Horáková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/63594 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Štíhlá výroba a její uplatnění v podniku.
 (Renáta PLŠKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1hew9a// | Ekonomika a management / Logistika a management | Theses on a related topic

Štíhlá výroba ve společnosti Forschner s. r. o.
 (Jan Dohnálek)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ycl5ep// | Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Štíhlá výroba a její vliv na řízení podniku
 (Viktor BRADA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jh0shu// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)