Theses on the same topic (having an identical keyword):

strategie rozvoje

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vztah Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 a Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020
 (Michaela ČUŘÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gq2qtx// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Theses on a related topic

Strategie rozvoje firmy
 (Radomír Kupec)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9o1r/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Návrh strategie rozvoje obce Šumice v kontextu udržitelného rozvoje
 (Marcela Chmelinová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3y6uxp// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Theses on a related topic

Strategie rozvoje firmy
 (Petr Procházka)

2017, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ybi15/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Strategie rozvoje firmy
 (Jiří Pospěch)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kbjq9/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území vybrané obce s rozšířenou působností do r. 2030 (akcent na determinující faktory strategie)
 (Olga TOURKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v1ntap// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Strategie rozvoje firmy
 (Tereza Konšelová)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r8ia7/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Koncepce a strategie rozvoje cestovního ruchu v ČR
 (Irena Papučová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/oqhfa/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Návrh strategie rozvoje turismu pro vybrané místo ČR zapsané v UNESCO
 (Aneta Suchá)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12086/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Strategie rozvoje firmy
 (Renata Skulínková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hu5ba/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)