Theses on the same topic (having an identical keyword):

stredna azia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Postsovietska stredná Ázia transnacionálny región medzi Ruskom a Čínou
 (Tatiana ŽIAKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9l82cy// | Politologie / | Theses on a related topic

Ruská energetická politika v regióne Strednej Ázie v období po roku 2012
 (Ján Hajdúk)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vve5p/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost | Theses on a related topic

Časopriestorová dynamika fenológie v Strednej Ázii s využitím metód diaľkového preiskumu Zeme
 (Roman Bohovic)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jmi54/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

Stretávanie sa Ruska a USA vo vojensko-bezpečnostnej oblasti v strednej Ázii: Prípad Uzbekistanu a Kirgizska
 (Peter Števkov)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yi4zh/ | Politologie / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Americko-ruské vzťahy počas administratívy Baracka Obamu: politika resetu v rokoch 2009 - 2013
 (Peter Števkov)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h60pg/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Geopolitika a energetické zdroje strednej Ázie - stret záujmov mocností
 (Branislav Cíbik)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hcdj9/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Státy Střední Asie v zájmu světových mocností od roku 2000
 (Petronela ŠPIRKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1y48qw// | Geografie / Politická a kulturní geografie | Theses on a related topic

Geopolitický význam Kazachstanu
 (Peter Erney)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26670 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic