Theses on the same topic (having an identical keyword):

stres suchem

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Reakce kořenového systému rostlin na stres suchem
 (Markéta Cerhová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zmmvz/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Analýza tvorby buněk sekundárního xylému a floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v reakci na stres suchem
 (Marek Fajstavr)

2018, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//brn60t// | Botanika / Fytologie lesa | Theses on a related topic

Reakce sazenic jilmu vazu (Ulmus laevis Pallas) na stres suchem
 (Terezie Polívková)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//b8uq1y// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Fyziologické, anatomické a morfologické reakce sazenic buku lesního a smrku ztepilého na stres suchem a následnou závlahu
 (Martina Hájíčková)

2019, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//y7joaq// | Botanika / Fytologie lesa | Theses on a related topic

Molekulární detekce genů potenciálně zapojených do reakce na stres suchem u máku
 (Miroslava ŠEFČÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kzfnfl// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Role pH apoplastu při reakci rostlin na stres
 (Jaromír Stehlík)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lofr0/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Identifikace nástupu a intenzity stresu suchem u kukuřice
 (Jana Klimešová)

2020, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6s2u6w// | Fytotechnika / Speciální produkce rostlinná | Theses on a related topic

Sledování exprese genů souvisejících se stresem suchem u máku setého
 (Jana FITŘÍKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8m1rpq// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
 (Tomáš Ghisi)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f093c9// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Vliv stresu vyvolaného suchem na révu vinnou a kvalitu hroznů
 (Petr Juga)

2015, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//54yl49// | Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)