Theses on the same topic (having an identical keyword):

stresove reakce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Imunitní a behaviorální reakce hmyzu na stres
 (Martin Kunc)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wo3q2/ | Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů / | Theses on a related topic

Typy zátěží a strategie jejich zvládání - stres a stresové reakce ve vzdělávání dospělých.
 (Šárka Grofová)

2015, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4512/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Reakce laických zachránců na zátěžovou situaci při poskytování první pomoci
 (Martina Hudcová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tuh0o/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Vliv kadmia na vybrané fyziologické a anatomické charakteristiky a průběh stresové reakce u řepky olejky (Brassica napus L.)
 (Martina Komárková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eDi109 | Biologie / Aplikovaná biologie a ekologie | Theses on a related topic

Metody a prostředky pro záznam a zpracování stresové reakce
 (Lukáš HNOJSKÝ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8thqjy// | Inženýrská informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Hmyzí anti-stresové reakce vůči přírodním toxinům
 (Tereza BROUČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//k6jn0c// | Biologie / Biomedicínská laboratorní technika | Theses on a related topic

Stresové reakce rostlin po expozici nanočásticím oxidů kovů
 (Eva Olšovská)

2017, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117215 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Fyziologické, anatomické a morfologické reakce sazenic buku lesního a smrku ztepilého na stres suchem a následnou závlahu
 (Martina Hájíčková)

2019, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//y7joaq// | Botanika / Fytologie lesa | Theses on a related topic

Vnitrodruhová variabilita dechové frekvence během stresové reakce u hraboše polního (\kur{Microtus arvalis})
 (Lenka JANOCHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2u1izk// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Způsoby vyhlášení poplachu a stresová reakce hasičů při vyhlášení poplachu
 (Pavel Baláž)

2014, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105436 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)