Theses on the same topic (having an identical keyword):

stress tests.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Banks Stress Tests
 (Kamila Dušková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78023 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Podstata, závěry a implikace bankovních stress testů EU a MMF
 (Eliška Benešová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32585 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Zátěžové testy bank a jejich vliv na stabilitu bankovního sektoru
 (Matej Hollý)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jghol/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Zátěžové testy bank v kontextu finanční stability a řízení systémového rizika
 (Zbyšek Pospíchal)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/65658 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Využití zátěžových testů při ověřování bezpečnostní připravenosti
 (Denisa Němcová)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135987 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Celoevropské zátěžové testy bank dle metodologie EBA
 (Aneta Pršalová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72240 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Použití makrozátěžových testů a otevřených dat při tvorbě firemní strategie
 (Lucie Staňková)

2017, Disertační práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//f6ns2r// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Analýza vybraných aspektů zátěžových testů likvidity
 (Lina Machová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74393 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Anti-oxidative stress response in Drosophila melanogaster - The role of adipokinetic hormone and adenosine
 (Milada ZEMANOVÁ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jf6gi0// | Fyziologie a imunologie / Fyziologie a vývojová biologie | Theses on a related topic

Zátěžové testy bank
 (Veronika Mannová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/56462 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)