Theses on the same topic (having an identical keyword):

strukturni biologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Aplikace pravidel BOZP na Centrum strukturní biologie a Centrum neurověd na pracovišti CEITEC MU
 (Barbora Loučková)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109892 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Nové trendy v metodách strukturní analýzy enzymů
 (Sabina Fronková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ibqu8/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Strukturní studium interakcí mezi proteiny, které se účastní ukončení transkripce
 (David Zapletal)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl0mx/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Strukturní a funkční studie vybraných mutantů haloalkan dehalogenasy DhaA
 (Alena STSIAPANAVA)

2010, Disertační práce, Ústav fyzikální biologie / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nq8ex4// | Biofyzika / | Theses on a related topic

Klasické a moderní metody molekulární biologie při studiu repetitivních oblastí eukaryotického genomu
 (Roman Gogela)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g91uu/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Klonování strukturních kapsidových genů bakteriofága 812 a exprese proteinů pro 3D strukturní analýzu
 (Pavol Bárdy)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xvfje/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Strukturní studie virionů lidského echoviru 18 a vybraných virových proteinů
 (Yevgen Levdansky)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yi0pb/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Krystalizace a strukturní charakterizace stabilních variant halogenalkandehalogenasy DhaA
 (Klára Marková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gcq3f/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Strukturní studie 3D replikázy viru akutní paralýzy včel a lidského parechoviru 1
 (Mária Gondová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yzswb/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Strukturní a funkční studie stafylokokového fága phi812
 (Barbora Břenková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o4se2/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)