Theses on the same topic (having an identical keyword):

studijni motivace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Studijní motivace ve vztahu ke svědomitosti u středoškolských studentů
 (Karolína Valůšková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n6e4a/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Strategie rodičů při podpoře studijní motivace nadaných dětí
 (Lenka Frimlová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xgruh/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Speciální pedagogika | Theses on a related topic

Studijní motivace vysokoškolského studenta v Norsku
 (Lucie MERTOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6jez9l// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Studijní motivace a spokojenost se studiem u studentů vysokých škol
 (Denisa LANCOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//70egup// | Psychologie / | Theses on a related topic

Motivace studentů Teologické fakulty JU pro studium Sociální a charitativní práce
 (Šárka SCHMIDTMAYEROVÁ)

2022, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wyi9tk// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Motivace ke studiu a výkonová motivace jako předpoklady úspěšnosti ve studiu
 (Tomáš Vašíček)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cp22i/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Motivace studentů FSpS MU oboru MAN ke studiu jako předpoklad studijní úspěšnosti
 (Veronika Ubrová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o725z/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Studijní motivace u studentů distančního studia
 (Ondřej MLÝNEK)

2009, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5c60k5// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Studijní motivace u studentů distančního studia
 (Ivana FIALOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//soykw2// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Motivace středoškolských studentů ke zlepšování jejich studijních výsledků
 (Adam Ptáčník)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9ieb4x// | Humanitní studia / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)