Theses on the same topic (having an identical keyword):

studijni opory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Výtvoření a využití studijní opory pro technickou zájmovou činnost žáků.
 (Radim Fišer)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s7tmt/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Studijní opory pro výuku praktických činností na druhém stupni ZŠ
 (Jaromír Tlustoš)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/crv91/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Tvorba výukové opory pro programovou výuku oboru Logistika
 (Luděk Zelníček)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svmpv/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Evaluace studijní opory Zdravotnické prostředky pro zdravotnické školy jako součást výchovy ke zdraví
 (Andrea URBÁŠKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xzzx9t// | Učitelství pro střední školy / Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Studijní opory základů programování na platformě .NET Micro Framework
 (David Bielesz)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114879 | Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení | Theses on a related topic

Tvorba studijní opory pro předmět Zdravá výživa s ohledem na studijní typy žáků
 (Renáta KNIEZKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8u72ay// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Elektronické výukové opory pro výuku informačních technologií
 (Vladimír Měšťánek)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/euxog/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Didaktické opory pro tvorbu 3D grafiky v prostředí CINEMA 4D
 (Karel Picka)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ej0fn/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Problematika tvorby a využití učební opory pro studijní obor Fotograf
 (Sandra Lahodová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w44k1/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Vytvoření elektronické studijní opory pro distanční studium
 (Vojtěch Železný)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v1abr/ | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)