Theses on the same topic (having an identical keyword):

subsaharska afrika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Subsaharská Afrika v zrcadle česky psaných populárně-naučných časopisů 2. poloviny 19. století
 (Michal PROCHÁZKA)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//152fhc// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Theses on a related topic

Obchodní politika ČLR v regionu subsaharská Afrika
 (Marek Gažar)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41094 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Afrika a online služby: srovnání implementace a využívání moderních technologií ve vybraných zemích
 (Eliška CIMERMANOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mklwjc// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Theses on a related topic

Střet kultur a jeho mezinárodně politické souvislosti a důsledky: Případová studie Afrika
 (Hana Borová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50102 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní politika a diplomacie | Theses on a related topic

ROZVOJOVÁ AFRIKA A ROLE ČÍNY
 (Martin Smil)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/38739 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Subsaharská Afrika na prahu 21. století: Chudoba jako problém rozvoje tohoto regionu
 (Dana Vernerová)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/4388 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Subsaharská Afrika: infekční nemoci jako bariéra rozvoje
 (Gita Nováková)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21086 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Subsaharská Afrika a její budoucnost
 (Tereza Lojková)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/409 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Epidemie HIV/AIDS, jako jeden z hlavních rozvojových problémů subsaharské Afriky -- zaměření na jižní Afriku
 (Monika Putnová)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gwih7b// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Role intra-regionálního obchodu v ekonomickém rozvoji zemí subsaharské Afriky
 (Kristián Lambert)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dmdh5/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)