Theses on the same topic (having an identical keyword):

sugar production

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Panela chemical-free alternative sugar. Its model of business and expansion to European Union countries
 (Juan Pablo Triana Delgado)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/iktif/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

Vliv pěstování cukrové řepy a výroby cukru na krajinu mikroregionu Hrušovanska
 (Vanda Hůlová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/amci5/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Produkce, purifikace a charakterizace interní globulární domény lidského membránového proteinu iRhom
 (Jan Šugar)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//n6xvpj// | Chemie / | Theses on a related topic

Výroba cukru v českých zemích dříve a nyní
 (Lukáš MADĚRA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hybkg1// | Přírodovědná studia / Chemie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Výroba cukru v Moravskoslezském kraji a její možná role v turismu
 (Adéla Valachovičová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137364 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Vývoj technologie výroby cukru v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou od roku 1989 do současnosti
 (Jaroslava VACULÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6wo53x// | Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii | Theses on a related topic

Optimalizace produkce cukr-vázajících proteinů z Aspergillus fumigatus v hostitelském organismu Escherichia coli
 (Jitka Ždánská)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k7i1w/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Geografické aspekty produkce cukrové řepy v České republice
 (Pavel Ondráček)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b4rou/ | Geografie / Učitelství geografie a kartografie pro střední školy | Theses on a related topic

Vliv managementu v modelových agroekosystémech na společenstva epigeických brouků v řepařsko-ječném a pšeničném výrobním typu
 (Josef JON)

2014, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wgshhe// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Využití cukrovky na výrobu biolíhu
 (Michaela SMRČINOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gugqoq// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Theses on a related topic