Theses on the same topic (having an identical keyword):

supervisory control

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Návrh řízení a dálková správa výměníkové stanice tepla
 (Petr Kolín)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/q51kh/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Monitorování celkové efektivity výrobních zařízení pomocí nástrojů platformy operátorského řízení
 (Helena Klosová)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88172 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Monitorování klíčových indikátorů průmyslových procesů (KPI) pomocí nástrojů platformy operátorského řízení
 (Pavel Vantuch)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109509 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Kontrolní a dozorová činnost živnostenských úřadů
 (Dana Berková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/v2f7g/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic