Theses on the same topic (having an identical keyword):

suppletion

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Názvy zvířecích druhů a jejich zástupců: vzorce a jejich frekvence
 (Lucie Findejsová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ooi3k/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Tvoření názvů mláďat: morfologie, syntax a frekvence
 (Lucie Findejsová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ziiuv/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující alomorfii u komparativů na -ší/-ější
 (Petra Berecková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nrl43/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic