Theses on the same topic (having an identical keyword):

svp

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Důležitost komunikace a vztahů na pracovišti ambulantního SVP očima pracovníků.
 (Sabina Matějíčková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xv5qt/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Přístup k žákům s SVP a jejich vzdělávání na malotřídní škole
 (Andrea Hrstková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9b0d/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Moderní softwarové a hardwarové technologie na základní škole a přínos pro žáky se SVP
 (Hubert Kindermann)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uprbi/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Jak vnímají adolescenti a jejich rodiny terapeutický proces v SVP
 (Barbora Hohnová)

2010, Rigorózní práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nxkcw/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Poruchy chování u dětí v SVP
 (Lenka Černochová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rjt8o/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komparace pojetí a realizace inkluze u žáků se SVP ve Finsku a České republice
 (Adéla Šmukařová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/czg6s/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Přístupy ke vzdělávání žáků se SVP v kontextu ŠVP
 (Šárka Pajurková)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oiv1j/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití scénického čtení u dětí s SVP
 (Anna KRÁLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//elctma// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - dramaterapie | Theses on a related topic

Sociální klima ve třídě s integrovaným žákem se SVP
 (Edita Střihavková)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//14fs2d// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Výchovné problémy klientů SVP
 (Michal ŠIML)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zjpcan// | Vychovatelství / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)