Theses on the same topic (having an identical keyword):

system calls

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Linux Kernel System Call Fuzzing
 (Arvind Rao)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r82kv/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Theses on a related topic

Virtual File System in DIVINE 4
 (Katarína Kejstová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xew33/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

Rozšíření systému Cytomine o volání vzdálených nástroju
 (Ján Mošať)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fytba/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Emergency Calls Handling in IP Multimedia Subsystem Network
 (Martin Tomeš)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f9h0l/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Analýza datových toků systému tísňových volání
 (Marek Spáčil)

2009, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gm0wy/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic