Theses on the same topic (having an identical keyword):

target groups

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Afinita reklamního sdělení pro vybrané cílové skupiny (případová studie působení reklamního sdělení na specifickou cílovou skupinu)
 (Denisa Hustolesová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/io2bj/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Ideální deník? Komparativní studie postojů cílových skupin studentů a seniorů k současné podobě českých tištěných deníků a faktory ovlivňující míru čtenosti u těchto skupin
 (Alžběta Pavlínová)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ql2mf/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic