Theses on the same topic (having an identical keyword):

tax exaction

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Projekt efektivního vymáhání nedoplatků na finančním úřadě: Daňový úrad Banská Bystrica I
 (Andrea PALEČKOVÁ)

2005, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m0hh31// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Vymáhání daňových pohledávek
 (Nataša HALUZOVÁ)

2006, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pd2sq1// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Vymáhání a zajištění pohledávek správcem daně
 (Vít Stejskal)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80415 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Právní, účetní a daňové aspekty pohledávek z obchodních vztahů, jejich řízení a vymáhání
 (Pavlína Hudečková)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84742 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Posouzení efektivity zajištění a vymáhání pohledávek správcem daně
 (Aleš Rotrekl)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93508 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Vymáhání daňových nedoplatků a daňová exekuce
 (Eva Balášová)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80472 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Exekuce v České republice
 (Lenka Smolíková)

2007, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hbyff/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Exekuce podle správního řádu
 (Jiří Holoubek)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dgyao/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)