Theses on the same topic (having an identical keyword):

tax optimalisation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Náklady podle jejich daňové uznatelnosti a vlivu na základ daně z příjmů
 (Kristína Ištvániková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/is0xj/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Opatření EU proti daňové optimalizaci v oblasti daně z příjmů
 (Kateřina Hortíková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53495 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Právní meze daňové optimalizace
 (Matěj Dvořáček)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s26vm/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Optimalizace daňové povinnosti u daně z příjmů fyzických osob v rámci domácnosti
 (Jitka Pallová)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80985 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Optimalizace daně z příjmů právnických osob
 (Lucie Ondroušková)

2010, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/skvd7/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Regionální kontext daňové politiky. Optimalizace rozpočtového určení daní se zaměřením na kraje.
 (Hana Čermáková)

2006, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zjlkx/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomie | Theses on a related topic