Theses on the same topic (having an identical keyword):

telesne zmeny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Nežádoucí tělesné poporodní změny
 (Dominika Dančáková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//off4dr// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Změna tělesné hmotnosti u soutežních úpolových sportů
 (Vojtěch Kausta)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q74qy/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Vliv školní tělesné výchovy na změny osobnosti integrovaného žáka s dětskou mozkovou obrnou
 (Petr Kalinec)

2006, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvoil/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Vliv změny tělesné hmotnosti na biomechaniku chůze z hlediska analýzy plantárního tlaku
 (Kateřina Lutonská)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uq0je/ | Fyzika / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

změny tělesné teploty u pacientů během operačního výkonu v celkové anestezii
 (Monika BENEŠOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//38vvva// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Komparace efektivity aerobního a rezistentního tréninkového plánu na změnu tělesné kompozice
 (Milan Husár)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bdcxm/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Změny tělesné hmotnosti během života ženy
 (Eva VELKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e40vyv// | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Změny tělesné hmotnosti během života ženy
 (Eva VELKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ub9txl// | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Změny tělesné hmotnosti v průběhu roku v závislosti na úpravě stravovacích návyků u věkové kategorie mužů 50+
 (Martina FÁBEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1xv83c// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Změny tělesné hmotnosti u žen pracujících na operačních sálech v průběhu roku v závislosti na cirkadiánní typologii.
 (Jana KOVÁŘOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fapguv// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)