Theses on the same topic (having an identical keyword):

television commercial

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Kultúra a komerčná televízia. Návrh realizácie kultúrno-umeleckej relácie pre TV JOJ.
 (Kristína Hollá)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qi6m9/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Humor v televizní reklamě společnosti Air Bank
 (Gabriela Slezáčková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f21j9r// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Agenda-Setting v hlavní zpravodajské relaci České televize a ve vybraných soukromých televizních stanicích
 (Lucie DLOUHÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yix3lc// | Filologie / Český jazyk pro média a veřejnou sféru | Theses on a related topic

Reakce České televize na změny na mediálním trhu v České republice v roce 1994 způsobené nástupem komerčních televizních vysílatelů
 (Pavel Krumpár)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mp0dd/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Postoje seniorů k televizní reklamě
 (Nikola MÁLKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yjxggg// | Ekonomika a management / Obchod a marketing | Theses on a related topic

Komerční produkty České televize ve vztahu k mediální spolupráci
 (Markéta Dubská)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45588 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Jazyková charakteristika projevu vybraných fotbalových komentátorů veřejnoprávní a komerční televize
 (Zbyněk Plocar)

2019, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//nwxelp// | Specializace v pedagogice / český jazyk - historie | Theses on a related topic

Kritická analýza vybrané mediální kauzy. Srovnání interpretace události ve veřejnoprávní a komerční televizní stanici.
 (Barbora HINKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i0vr9d// | Filologie / Česká filologie | Theses on a related topic

Komerční obsahy v pořadech České televize
 (Dita Škopánová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ktzls/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Regulace reklamy ve vysílání veřejnoprávní a komerční televize v České republice
 (Michaela Kitová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107441 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)