Theses on the same topic (having an identical keyword):

teorie interpretace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Interpretace dějin a kultury v současných teoriích interpretace
 (Anna BEJVLOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sw29tr// | Humanitní studia / Teorie a filozofie komunikace | Theses on a related topic

Novohistorická interpretace alžbětinského dramatu - analýza v kontextu současných teorií interpretace
 (Linda VRCHLAVSKÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//93c9lh// | Humanitní studia / Evropská kulturní studia | Theses on a related topic

Teorie interpretace Umberta Eca
 (Jan Boroš)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j252h/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Teorie a realita právní interpretace
 (Lukáš Hlouch)

2008, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z2s11/ | Teoretické právní vědy / Teorie práva | Theses on a related topic

Epistemologické souvislosti Davidsonovy teorie radikální interpretace
 (Petr Sojka)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0hy0/ | Filozofie / | Theses on a related topic

Interpretace soudobé hudby z pohledu dirigenta
 (Pavel Šnajdr)

2016, Disertační práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/nlduq/ | Hudební umění / Interpretace a teorie interpretace | Theses on a related topic

Soap opera jako populární kultura: interpretace skrze teorie Adorna a Bourdieho
 (Michaela Adamusová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n0deb/ | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Moderní interpretace Marxovy kritiky kapitalismu a jeho teorie revoluce
 (Boleslav Stuchlík)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x653z/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Klavírní dílo Jana Václava Hugo Voříška (1791 - 1825) v kontextu dobové tvorby a jeho interpretace dnes
 (Petra Matějová)

2014, Disertační práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/bu3xk/ | Hudební umění / Interpretace a teorie interpretace | Theses on a related topic

Interpretace práva
 (Martin Cahlík)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xpc10/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)