Theses on the same topic (having an identical keyword):

teorie literarniho vzdelavani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Larp v perspektivě literární teorie a naratologie
 (Hana LOUDOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hwe9rq// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Umělecká ztvárnění dětských dilemat a úzkostí jako příležitost k funkčnímu vzdělávání v literární výchově
 (Kateřina VÁŇOVÁ)

2019, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//by6ja2// | Specializace v pedagogice / Teorie vzdělávání v bohemistice | Theses on a related topic