Theses on the same topic (having an identical keyword):

teorie rozmanitych inteligenci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Teorie rozmanitých inteligencí a její konsekvence pro pedagogickou praxi
 (Lydie ŽŮRKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jq6nre// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Emoční inteligence jako schopnost ve vztahu k obecné inteligenci
 (Michaela ČERNÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4y6mqh// | Humanitní studia / Psychologie - Základy společenských věd | Theses on a related topic

Využití různých typů inteligence žáků při výuce nové slovní zásoby v anglickém jazyce
 (Lucie KUTTENBERGOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ncnr08// | Učitelství pro základní školy / ČJ-AJ/ZŠ | Theses on a related topic