Theses on the same topic (having an identical keyword):

tepelna odolnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Tepelná odolnost materiálu pro hasičské záchranné oděvy
 (Jawad Naeem)

2020, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ixrrwm// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Theses on a related topic

Tepelná odolnost kapalně krystalických polymerů použitelných jako výztuž do kompozitů
 (Martin Mrňák)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z3ilyn// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Tepelná odolnost PVC/jíl nanokompozitů\nl{}
 (Jitka ZÝKOVÁ)

2007, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bisbzh// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Theses on a related topic

Vliv jednotlivých fázi výrobního procesu Lignamonu a jejich vzájemných interakcí na výslednou odolnost vůči dřevokazným houbám
 (Ondřej Nevrlý)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6sfxli// | Stavby na bázi dřeva / | Theses on a related topic

Fyzikální procesy při laserovém značení a vliv na korozní odolnost korozivzdorných ocelí
 (Martin KUČERA)

2017, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w3pdt5// | Aplikované vědy a informatika / Fyzika plazmatu a tenkých vrstev | Theses on a related topic

Korozní odolnost materiálu vybraných hliníkových slitin a stavů tepelného zpracování
 (Zdeňka GRYČOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//v3mcw6// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Theses on a related topic

Odolnost materiálů ze slinutého karbidu vůči tepelným rázům indukovaným řezným procesem
 (Jakub Kostka)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93754 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Vliv kalící teploty nástrojových ocelí na odolnost proti otěru
 (Zdeněk JANSA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ob4mou// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Určování tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů
 (Pavel FUKAČ)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//merh7k// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Přínos tenké vrstvy pro zvýšení korozní odolnosti tepelných upínačů
 (Vít BURDA)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g5zu5r// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)