Theses on the same topic (having an identical keyword):

tepelne vymeniky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Studium koroze konstrukčních materiálů pro tepelné výměníky jaderných reaktorů pomocí LA-ICP-MS a ICP-OES
 (Tereza Warchilová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/anve8/ | Chemie / | Theses on a related topic

Laboratorní výzkum změn tepelné vodivosti injektážních směsí vyplňující kolektor tepelného čerpadla
 (Matěj Křístek)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130190 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Analýza vlivu částí tepelného výměníku na proudové a teplotní pole v tepelném výměníku pomocí CFD
 (Stefan BAJIĆ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//peewgn// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Zpracování návrhu zvláštního zásahu do zemské kůry za účelem získávání tepelné energie zemské kůry metodou suchého zemského tepla
 (Jiří Koranda)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103312 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Směšovací výměníky tepla
 (Michal GABRIEL)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8c1jn0// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Theses on a related topic

Možnosti optimalizace vystrojení vrtaných tepelných výměníků sloužících jako primární okruh tepelných čerpadel země-voda.
 (Michal Porzer)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106168 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Miniaturní výměníky tepla, konstrukce a aplikace.
 (Radek Váni)

2009, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71865 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Theses on a related topic

Návrh tepelné centrály s kogenerací a akumulací tepla
 (Václav Maršálek)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129472 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Experimentální studium možností zvyšování výkonu křížových tepelných výměníků
 (Václav Lysek)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129419 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Automatizace testu úniku hélia z tepelných výměníků
 (Jan KOČIŠ)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b33b08// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)