Theses on the same topic (having an identical keyword):

terminalni stadium

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Léčebně rehabilitační postup u pacienta v terminálním stadiu srdečního selhání
 (Viktor Jochman)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xec7o/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Bariéry v komunikaci mezi sestrou a dětským pacientem v terminálním stadiu onemocnění
 (Simona IMRAMOVSKÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bi0jrw// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul pediatrie | Theses on a related topic

Význam spirituality v péči o nemocné v terminálním stadiu
 (Jitka Špičanová)

2014, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/qrn2m/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Poskytování péče v terminálním stadiu klientům v domově pro seniory
 (Michaela DOLEČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z18vrl// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Psychická zátěž ošetřovatelského personálu v péči o nemocné v terminálním stadiu
 (Zuzana BARTHOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9zqbr9// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Potřeby člověka v terminálním stadiu života v hospicové péči
 (Jana Bařáková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xvunzr// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o pacienta s onkologickým onemocněním v terminálním stadiu
 (Nikola KAFKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//alplpx// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Biopsychosociální potřeby pacientů v terminálním stadiu
 (Nicole Novotná)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//0ie6aw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Euthanasie: právní a etické aspekty ochrany lidského života v jeho terminální fázi
 (Ondřej Feřtek)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/adhfd/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Léčba bolesti u pacientů v terminálním stadiu na ONP z pohledu sestry
 (Martina KUNEŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1fvfdc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)