Theses on the same topic (having an identical keyword):

termogravimetrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Možnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci adsorbentů na bázi povrchově oxidovaných uhlíkatých materiálů
 (Gabriela HOTOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ijmjjd// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic

Určení optimálních mechanických a fyzikálně-chemických vlastností paliv pro ZEVO.
 (Michal Šafář)

2020, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//cgmxqt// | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Studium dekarbonatace a strukturních vlastností vznikajícího oxidu vápenatého
 (Markéta Jarošková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zjhib/ | Geologie / | Theses on a related topic

Studium procesů při přípravě uhlíkatých aerogelů termoanalytickými technikami
 (Petra VESELÁ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ncm4os// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic

Návrh systému vážení pro pilotní pyrolýzní jednotku na zpracování organických paliv
 (Jan Kielar)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114952 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Vliv porozity na kinetiku povrchové oxidace uhlíku
 (Lucie KOŘENÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//vuefnw// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Studium termoanalytických vlastností iontových kapalin metodou termogravimetrické analýzy
 (Kateřina Plevová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119432 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Theses on a related topic

Termogravimetrická charakterizácia materiálov
 (Pavol ŠULY)

2010, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//alhory// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Nanostrukturní deriváty oxidu titaničitého: syntéza, termický rozklad a využití jako sorbenty a fotokatalyzátory
 (Monika MOTLOCHOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//rs9vvs// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic

Optimalizace procesu mikrovlnné syntézy magnetických nanočástic
 (Martin OCHMANN)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jvkwuk// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)