Theses on the same topic (having an identical keyword):

territorial disputes

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
The territorial disputes in the region of South China Sea - case study of selected countries in the region
 (Nikola Valeček)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c82o68// | International Territorial Studies / International Development Studies | Theses on a related topic

Historický vývoj teritoriálního konfliktu v Jihočínském moři od druhé poloviny 20. století do současnosti
 (Veronika Blažková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rml5v/ | Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny | Theses on a related topic

Conflict Resolution in the Disputes over Resources in the Eastern Mediterranean: The Case of Israel and Lebanon
 (Hana Krhovská)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bcvpm/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Územní spory mezi Československem a Rakouskem v letech 1918-1920
 (Martin Šestauber)

2012, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tudlt/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Teritoriální konflikty Číny prizmatem strategické kultury
 (Radka Šťávová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oqso2/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Čína, Japonsko a interdependence s konflikty a územními spory.
 (Bohdan Kubáček)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12346 | Politologie / | Theses on a related topic

Teritoriální spory v agendě japonské zahraniční politiky
 (Jonáš KASAL)

2017, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8h0e4t// | Politologie / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Vliv vnitřní politiky států na řešení teritoriálních sporů: Problematika Kurilských ostrovů
 (Tomáš VACENOVSKÝ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sdcu8c// | Politologie / Politologie a evropská studia | Theses on a related topic

Vliv vnitřní politiky států na řešení teritoriálních sporů: Problematika Kurilských ostrovů
 (Tomáš VACENOVSKÝ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sdcu8c// | Politologie / Politologie a evropská studia | Theses on a related topic

Dopad teritoriálních sporů na vztahy Japonska s Ruskem a Jižní Koreou
 (Lucie Šarmanová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26069 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)