Theses on the same topic (having an identical keyword):

test funkcni miry nezavislosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hodnocení funkční nezávislosti u pacientů s hemoragickou cévní mozkovou příhodou po léčebné rehabilitaci
 (Miroslava Kavková)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4x92/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv léčebné rehabilitace na míru funkční nezávislosti u pacientů po hemoragické cévní mozkové příhodě s následkem řečové poruchy
 (Lenka Turková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xcvxx/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv léčebné rehabilitace na míru funkční nezávislosti u pacientů po cévní mozkové příhodě v závislosti na lokalizaci poškození mozku
 (Žofia Vilímková)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yfktk/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení funkční nezávislosti u pacientů po akutní cévní mozkové příhodě
 (Jana Ludvová)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o83ew/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic