Theses on the same topic (having an identical keyword):

testovani potravin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Charakterizace kmenů Escheria coli izolovaných z potravin
 (Silvie Pavlíčková)

2016, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rknp9j// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Dvojí kvalita potravin na trzích EU
 (Josef KRATOCHVÍL)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1hbpkt// | Humanitní studia / Aplikovaná ekonomická studia - Politologie a evropská studia | Theses on a related topic

Výskyt kolicinogenie u kmenů Escherichia coli izolovaných z potravin
 (Tereza KREJČIŘÍKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p35zhi// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Metody izolace a detekce alimentárních virů v potravinách a prostředí
 (Jakub Hrdý)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kyet0/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Inhibiční účinky bakteriocinů gramnegativních bakterií izolované z potravin
 (Martina Urbanová)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y5iag0// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Testování obsahu chloridu sodného v potravinách a odhad jeho průměrného denního příjmu v naší populaci
 (Karolína SUŠANKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0bnfae// | Přírodovědná studia / Chemie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Hodnocení automatického překladu SMT systémů (Google translate, Bing) z francouzštiny do češtiny: kolokace z oblasti "bezpečnost potravin"
 (Zora ŠVARCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//abtf0a// | Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Obsah dusitanů a dusičnanů ve vybraných potravinách a jejich předpokládaný denní příjem v naší populaci
 (Martina BÁRTOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//usiy7u// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch | Theses on a related topic

Testování antimikrobiální aktivity obalových materiálů s rostlinnými extrakty proti E. coli a kolliformním bakteriím
 (Jan Šabršula)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2gznpa// | Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin | Theses on a related topic

Vliv barev na senzorické posouzení potravin a pokrmů konzumentem
 (Václav BEHENSKÝ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//361a74// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic