Theses on the same topic (having an identical keyword):

the right to a fair trial

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Vybrané aspekty práva na spravedlivý proces a automatizace rozhodování
 (Andrej Krištofík)

2021, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vpo5j/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vzťah Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a rozhodcovského konania
 (Eduard Školkay)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjtcc/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Správní řízení a právo na spravedlivý proces.
 (Zdeněk Vlček)

2020, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/bmp2q/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Ochrana práva na spravedlivý proces v právu Evropských společenství a Evropské unie
 (Martin KOLÁŘ)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//f0k1c1// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestní řízení s důrazem na specifika společného řízení proti obviněné právnické a obviněné fyzické osobě
 (Jan Malý)

2019, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qi3nw/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Daňová kontrola a právo na spravedlivý proces
 (David Cafourek)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kjs9f/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Právo na spravedlivý proces v občansko-právních a obchodních věcech
 (Denisa Sklenářová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/o8fc4/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Zásada volného hodnocení důkazů a problematika tzv. opomenutých důkazů
 (Jana Kelblová)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ffav1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)