Theses on the same topic (having an identical keyword):

the town slavicin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Program rozvoje cestovního ruchu města Slavičín
 (Šárka Lišková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rl2kss// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Návrh strategie rozvoje kultury na území města Valašské Klobouky
 (Eva Zvonková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i45nz2// | Ekonomika a management / Ekonomika a management ve veřejné správě a regionálním rozvoji | Theses on a related topic

Program rozvoje města Slavičína
 (Jana SUCHÁ)

2006, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6v4556// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Bitva nad Slavičínskem
 (Šárka Borová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b11os/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Organizace zřizované územními samosprávnými celky a kontrola jejich hospodaření
 (Ludmila Struhařová)

2010, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79716 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic