Theses on the same topic (having an identical keyword):

thermocouple

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Návrh inteligentního vysokoteplotního senzoru na bázi termokaplového měření s CAN komunikací
 (Tomáš Čerbák)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128695 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Vliv polohy a druhu termočlánku na přesnost měření teplot v oblasti indukčních ohřevů
 (Vojtěch VURM)

2022, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bbfbma// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Optimalizace termočlánku s ohledem na odolnost vůči vibracím a vysoké teplotě pro automobilový průmysl
 (Václav Pavelka)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117448 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Přesný termočlánkový teploměr
 (Ondřej Hájek)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//ma91wg// | Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Návrh obvodu pro simulaci termočlánků řízenou PC
 (Jiří Kada)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78904 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Theses on a related topic

Využití Peltierových termočlánků jako alternativního zdroje energie
 (Petr Hawliczek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87453 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Modernizace úlohy měření dynamických charakteristik termočlánků laboratoře senzorů a měření neelektrických veličin s použitím prostředků virtuální instrumentace
 (Jakub Šamaj)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93316 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Theses on a related topic