Theses on the same topic (having an identical keyword):

thin-plate spline

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza tvaru lebky recentních a fosilních varanů užitím metod 2D geometrické morfometrie
 (Nikoleta Dubjelová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eg5mc/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Matematické modelování deformací tkání v MRI obrazech
 (Matyáš Kuhn)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/za4pq/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Statistické modelování elektrokardiografických povrchových integrálových map
 (Vojtěch Šindlář)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kllw3/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Interaktívní a dynamická grafika v prostorových a časo-prostorových modelech EEG
 (Pavla Míznerová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vrkei/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Zobecněné aditivní modely v jazyce R
 (Matej Vojvoda)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z4wmh/ | Matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Morfometrie lidských rtů: studie sexuálního dimorfismu
 (Zuzana Kotulanová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mie2t/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Přesné řešení transformace souřadnicových referenčních systémů pomocí PostGIS
 (Ondrej CHLUP)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//uzrjzm// | Geomatika / | Theses on a related topic

ENO metody s využitím radiálních bázových funkcí pro zákony zachování
 (Eva TURNEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//etog1p// | Aplikované vědy a informatika / Matematické inženýrství | Theses on a related topic

Variation in the \kur{Melampyrum sylvaticum} group
 (Jakub TĚŠITEL)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g90ld2// | Botanika / | Theses on a related topic