Theses on the same topic (having an identical keyword):

toponomastika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Místní a pomístní jména jako charakteristika horizontální struktury krajiny Moravskoslezských Beskyd
 (Andrea HORŇANSKÁ)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//66h70j// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Čínská toponyma (exonyma) v českém textu
 (Tinglin SUN)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//t34oa4// | Filologie / Čeština pro cizince | Theses on a related topic

Vývoj místních a pomístních názvů v Rokycanech
 (Radka KOULOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4ovqc2// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)