Theses on the same topic (having an identical keyword):

tourist

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Augmented Reality Tourist Guide
 (David Střelák)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c9l2r/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

Assessment of Spatial Relations of Tourist Routes and Local Points of Interest on the Example of Micro-Region Drahanská vrchovina
 (Eva Rotreklová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2hzmms// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

London as a Travel Destination and Czech Tourist Market
 (Dominik NOVÁK)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dvuvrr// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina | Theses on a related topic

Text analysis, translation and commentary: tourist guide
 (Jakub LUDKA)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hpuzlk// | Filologie / Angličtina ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Tourist satisfaction and loyalty to the destination in the context of a perspective source market.
 (Lyaysan Mavlikaeva)

2018, Disertační práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0gy25t// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

The project of improving brand strategy of the Czech Republic as a tourist destination
 (Arsen Samvel Jomardyan)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0af4qk// | Economics and Management / Management and Marketing | Theses on a related topic

Comparative discourse analysis of English and Czech tourist guidebooks
 (Monika ŠTUSKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//giohio// | Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Text analysis, translation and commentary: tourist guide
 (Jan KŘÍSTEK)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//56xm8h// | Filologie / Angličtina ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Tourist guide language in translation
 (Tamara HOTAŘOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sw5som// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)