Theses on the same topic (having an identical keyword):

train

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

veřejný koncert ze dne 15.5.2013 Blue Train Jazz Quintet
 (Jakub Červenka)

2013, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/m5bkb/ | Hudební umění / Jazzová interpretace | Theses on a related topic

Roman "Train fou" (traduction et analyse traductologique)
 (Daniela Kaštická)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tp7yi/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství francouzského jazyka | Theses on a related topic

Train Platforming Problem Solving
 (Emine Akyol Özer)

2017, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//73rpl7// | Technique and Technology in Transport and Communications / Transport Means and Infrastructure | Theses on a related topic

Propojení města Orlová s Ostravou systémem TRAM-TRAIN
 (Dávid Korfant)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//h1ao3q// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Research into possible implementation of train-trams in the Ostrava region
 (Petr Vnenk)

2014, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yok4qb// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Theses on a related topic

"ETCS" (European Train Control System - Evropský systém kontrol jízdy vlaku)
 (Tomáš Vicherek)

2008, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4slb49// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Theses on a related topic