Theses on the same topic (having an identical keyword):

transformation processes

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Economic Security: modern transformation processes and their impact on society (case of Russia)
 (Vadim Tarasov)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31989 | Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities | Theses on a related topic

Inefficient management practices and processes on construction sites: Possible solutions to improve construction productivity
 (Alexander Fässler)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77586 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Transformačné procesy v obchodných spoločnostiach, ich dôvody, využitie a význam
 (Jana Janíková)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/r6e98/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Logistika řešení procesu transformace v sociálních službách
 (Monika Žambochová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//pcsgvs// | Logistika / Logistika (LOG) | Theses on a related topic

Logistika řešení procesu transformace v sociálních službách
 (Monika Žambochová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//pcsgvs// | Logistika / Logistika (LOG) | Theses on a related topic

Mapování a inovace hlavních procesů přeměny výrobků
 (Jaroslav Karas)

2018, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//jyp3rj// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Mineralizace a procesy přeměn baldového materiálu odvalu dolu Kukla v Oslavanech
 (Pavla Dokoupilová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzzah/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Využití transformačních procesů energetických polí v průmyslu komerční bezpečnosti\nl{}
 (Aneta DUBOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1vd52a// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Keramický soubor z Nového Bydžova. Příspěvek ke studiu formačních a transformačních procesů
 (Marie KODEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e0584p// | Historické vědy / Archeologie | Theses on a related topic

Archeologické transformace v městském prostředí
 (Ladislav ČAPEK)

2013, Disertační práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//j1205j// | Archeologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)