Theses on the same topic (having an identical keyword):

transpozice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Transpozice směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží do českého občanského práva
 (Vítek Piskač)

2021, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s6unr/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zhodnocení transpozice směrnice IDD do novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
 (Tomáš Boraň)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cqi1e/ | Finance a účetnictví / Finance a právo | Theses on a related topic

Transpozice zisku na základ daně z příjmů v konkrétní účetní jednotce
 (Hana Fenclová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/sg7vz/ | Ekonomika a management / Finance - blok A | Theses on a related topic

Transpozice směrnic o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a plynem
 (Martin Vladař)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eoqsf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Paralelismy a transpozice žánrů: poezie a grafika Bohuslava Reynka
 (Natálie Brzoňová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qhuvr/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia | Theses on a related topic

Pygmalión: transpozice mýtu, jeho literární a divadelní verze. G. B. Shaw, A. J. Lerner
 (Dominika Prchalová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vkcmp/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Scénický lighting design a jeho transpozice do (audio)vizuálního záznamu
 (Tomáš Příkrý)

2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/p7s7c/ | Dramatická umění / Audiovizuální tvorba a divadlo | Theses on a related topic

Zatěžující transpozice neboli gold-plating
 (Lucie GALVASOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//le26wp// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Transpozice evropské směrnice č.2014/95/EU do českých právních předpisů a její vliv na české podnikatelské subjekty
 (Pavla MARTÍNKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xgyrxq// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Transpozice evropské směrnice o nabídkách převzetí v českém právu
 (Kateřina Holubová)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zqzs2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)