Theses on the same topic (having an identical keyword):

trestni pravo procesni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Vliv judikatury Ústavního soudu na trestní právo procesní
 (Katarína Kandová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bi0dx/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Komunitarizace evropského práva a její dopady na české trestní právo hmotné a procesní
 (Tamara Kawiková)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uiyqs/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestní právo hmotné a procesní ČR po 1. 1. 1993 – základní rysy jejich reformy
 (Jan Hlavsa)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/maxv8/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestní právo v medicíně se zaměřením na lidskou reprodukci a medicínské právo
 (Kateřina Štrejtová)

2016, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bkoz4/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Trestní právo | Theses on a related topic

Trestní právo hmotné a procesní ČR po 1. 5. 2004
 (Michal Lipovský)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sbxbx/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Smlouva o Ústavě pro Evropu a české trestní právo hmotné a procesní
 (Jakub Brdíčko)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ecea3/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestní právo v Protektorátu Čechy a Morava
 (Natálie Orszuliková)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y723s/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na obhajobu v trestním řízení
 (Filip Havrda)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i93n2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na obhajobu v trestním řízení
 (Jana Svobodová)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/clxsx/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestní řízení s důrazem na specifika společného řízení proti obviněné právnické a obviněné fyzické osobě
 (Jan Malý)

2019, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qi3nw/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)