Theses on the same topic (having an identical keyword):

trestni zakonik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Trestní zákonodárství na pozadí vybraných "vedlejších" trestních zákonů a trestní soudnictví v 1. ČSR
 (Tomáš RADOLF)

2019, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9gqput// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Omyl pachatele trestného činu ve světle trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 (Veronika Kozáková)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ch7wf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestní sankce z hlediska nového trestního zákoníku
 (Alena Nedomová)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mbavf/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Trestní sankce v novém trestním zákoníku
 (Vladimír Siuda)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tu2qo/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Vyloučení protiprávnosti a zánik trestní odpovědnosti za úplatkářství podle trestního zákoníku
 (Alena Trmalová)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zke33/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Nový trestní zákoník 2010
 (Olga Kolářová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hfrvl/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Nový trestní zákoník vs. malopěstitelé marihuany
 (Martin Kopřiva)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5j14ua// | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Trestný čin jako základ trestní odpovědnosti
 (Vojtěch Měřínský)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/f9t28/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Trestní odpovědnost právnických osob
 (Michal Štrobl)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/x8ifn/ | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

Formy trestní součinnosti - akcesorita účastenství
 (Jitka Šplíchalová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/c64x7/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)