Theses on the same topic (having an identical keyword):

typografie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Neóny v kontexte reklamnej typografie v Bratislave do roku 1989
 (Zuzana Bachorecová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mkwz6/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Možnosti a limity webové typografie
 (Matěj Kašpar Jirásek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p4lcd/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Rekonstrukce písma a typografie Trojánské kroniky
 (Jana Honců)

2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y341j/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Meziválečná typografie jako specifický nástroj modernistické ideologie
 (Martin Ponec)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gsaea/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia | Theses on a related topic

Typografie a dyslexie: písmo a jeho vliv na rychlost a chybovost čtení
 (Tomáš Hlaváček)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixm68/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti typografie
 (Michaela Legátová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vc5db/ | Humanitní studia / Překladatelství ruského jazyka | Theses on a related topic

Vliv kinetické typografie na množství zapamatovaných informací
 (Jitka Trojanová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76935 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Theses on a related topic

Autorské písmo v kontextu emotivní typografie
 (Maxim Čáp)

2021, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//17xfmy// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Grafický design | Theses on a related topic

Výuka typografie jako cesta k propagaci oboru
 (Dagmar KOUKALOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//114ynh// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Kinetická typografie: Rozvoj, trendy a využití techniky v marketingové komunikaci
 (Anastasia Kobzareva)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50509 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)