Theses on the same topic (having an identical keyword):

typove cinnosti.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Analýza a řešení modelové typové činnosti z pohledu HZS ČR
 (Jana Jůvová)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j4hd7u// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Současné typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při zásahu a další perspektivy vývoje
 (Ondřej Otáhal)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kt138p// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Výběrové typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při zásahu
 (Natálie Navrátilová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bsshlv// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu z pohledu zdravotnického záchranáře
 (Filip PYTEL)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//aqxvep// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu z pohledu zdravotnického záchranáře
 (Filip PYTEL)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1p7caq// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Typové činnosti složek integrovaného záchranného systému ČR a jejich využitelnost v praxi
 (Daniel Hanzalík)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//tkpmg8// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Zhodnocení organizace spojení a návrh typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu
 (Jiří FIŠARA)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0enw58// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Typové činnosti jako součást operativní dokumentace pro koordinaci a řešení mimořádných událostí složkami Integrovaného záchranného systému ČR
 (Michal Dvořák)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//zosi0v// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Typové činnosti IZS\nl{}
 (Antonín SOVA)

2009, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y2t07q// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)