Theses on the same topic (having an identical keyword):

typy diabetes mellitus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Rehabilitácia u pacientov po cievnej mozgovej príhode s diabetes mellitus bez komplikácií a s diabetes mellitus s komplikáciami
 (Eva Ďurková)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xl0gd/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Spolupráce škol s rodiči dětí s onemocněním diabetes mellitus 1. typu
 (Zuzana Franzová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n7qyy/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Edukace pacienta s onemocněním diabetes mellitus 2. typu v ambulanci praktického lékaře
 (Tereza Holková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqjii/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Vplyv ucelenej rehabilitácie na mieru funkčnej nezávislosti u pacientov po amputácii dolnej končetiny pre diabetes mellitus II. typu
 (Jakub Palenčár)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l6z2t/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu
 (Aleš Linha)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/f9jy4/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb | Theses on a related topic

Posttraumatický rozvoj u pacientů s diagnózou diabetes mellitus I. typu
 (Petr Gal)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idhkv/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Problematika diabetes mellitus prvního typu u výkonnostních sportovců
 (Oldřich Lenfeld)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kevom/ | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Selfmonitoring dětí s Diabetes Mellitus 1. typu
 (Sabina Palová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yq1wz/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Diabetes mellitus 1. typu u dětí, přístupy k léčbě a jejich vliv na kvalitu života
 (Zuzana Šperlová)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ysqxk/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista | Theses on a related topic

Studium buněčné imunity u pacientů s Diabetes Mellitus typu 1
 (Zuzana Mikulková)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cs7ag/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)