Theses on the same topic (having an identical keyword):

ucetni hodnota akcie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv účetních operací na účetní hodnotu akcie vybrané společnosti
 (Kristýna GROSSEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5zqzkw// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Hodnota ocenění společnosti jako ukazatel tržní hodnoty akcie na Burze cenných papírů Praha
 (Jana MINÁŘOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6jng3q// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Určení predikované ceny akcie
 (Monika Müllerová)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9nnxgj// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic