Theses on the same topic (having an identical keyword):

ucetni reforma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Účetní reforma státní správy a samosprávy v konkrétních podmínkách příspěvkové organizace MŠMT Dům zahraničních služeb
 (Eva Pulcová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35796 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Reforma účetnictví státu jako předpoklad ekonomického rozhodování externích uživatelů účetních výkazů obcí
 (Michal Svoboda)

2008, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39166 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Reforma účetnictví veřejných financí se zaměřením na malé a střední obce
 (Jana Nekolová)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ew52jp// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola | Theses on a related topic

Reforma účetnictví veřejného sektoru v České republice
 (Ivana Marešová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32813 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Dopad účetní reformy veřejných financí z roku 2010 na účetní závěrku v územním samosprávném celku
 (Markéta ZABLOUDILOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hew64r// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Účetnictví obcí a jeho změny v důsledku účetní reformy veřejných financí
 (Vladimír Břichnáč)

2013, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z43ww/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Reforma účetnictví územních samosprávných celků v konkrétních podmínkách městyse Stráž u Tachova
 (Veronika Ježková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27570 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Výkaznictví ministerstev ČR v kontextu probíhající účetní reformy veřejného sektoru
 (Lukáš Poutník)

2019, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78271 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Vybrané účetní a daňové aspekty obce Želechovice nad Dřevnicí v souvislosti s reformou účetnictví státu
 (Petra Pavlíková)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113342 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Probíhající reforma účetnictví státu v podmínkách Kraje Vysočina
 (Hana Křížová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//aoflmx// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)